top of page

Migrene

Laserbehandling kan ta bort smerter og spenninger i forbindelse med migrene og hodepine.

Omtrent 16 % av alle kvinner og 8 % av alle menn er rammet av migrene. Nesten 20 % opplever et eller flere migreneanfall i løpet av livet.

 

Mer enn 500 000 personer har migrene i Norge.

Laserbehandling hjelper

Mange opplever at laserbehandlinger hjelper. De fleste trenger flere behandlinger, for å få full effekt.

Behandlingene er smertefrie, men du kan oppleve økt smerter i 6-24 timer etter hver behandling. Det betyr at kroppen jobber og behandlingene virker.

Hodepine og Migrene? Da vil laser kunne være et godt hjelpemiddel

bottom of page